Do?wiadczenie


Moje szkolenia w psychoterapii:

2016 Terapia narracyjna - Szymon Chrz?stowski
2015 certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego nr 119 WTTS
2015 O mi?o?ci do jedzenia prawie wszystko - terapia zaburze? od?ywiania - Aleksandra Nowak- Instytut Ericksonowski
2015 konferencja Mistrzowie w Krakowie - David i Jill Scharf: psychoananlityczna terapia par i rodzin
2015 konferencja w Krakowie - Terapia rodzin i par. Zjawiska i procesy
2014/2015 Psychoterapia praktyczna - sta? w psychoterapii Uniwersytet Jagielo?ski Krakw, 420 godzin
2014 Kurs zaawansowany psychoterapii systemowej, WTTS Pozna?
2013 - nadal superwizja indywidualna Rafa? Antkowiak
2012- nadal superwizja grupowa Wojciech Lindner
2011 Kurs atestowany przygotowuj?cy do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
2011 Superwizja - WTTS - Jadwiga Migaszewska - Majewicz
2010 Konferencja szkoleniowa: Diagnoza i terapia patologicznego Hazardu- Warszawa Fundacja Zale?ni - Niezale?ni
2010 Do?wiadczenia w?asne - Jadwiga Migaszewska - Majewicz WTTS
2010 Superwizja - WTTS - Jadwiga Migaszewska - Majewicz 
2010 ?yj?c w rodzinie i z rodzin?- Robert Palusi?ski 
2009 Praca z pacjentem po przemocy seksualnej- Gra?yna P?achci?ska 
2009 Skrypty ?yciowe wg Analizy Transakcyjnej- Sedna 
2009 Praca nad poczuciem w?asnej warto?ci u pacjentw uzale?nionych i wsp?uzale?nionych  Gra?yna P?achci?ska 
2009 Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej  w Poznaniu 
2009 Forum WTTS: Psychosomatyka i terapia systemowa Lothar Eder 
2009 Forum WTTS: Systemowe ustawienia strukturalne prof. dr Matthias Varga von Kibd
2008 Terapia ofiar przemocy seksualnej -Jadwiga Gierczyk
2007 Utraty - pomoc w prze?ywaniu ?alu i ?a?oby- Dorota Regu?a
2005 Analiza transakcyjna w pomaganiu Doros?ym Dzieciom Alkoholikw,  
2003 Superwizja kliniczna - grupowa Jacek Kasprzak, Czarny Br 
2000 Sta? specjalistyczny w Wojewdzkiej Przychodni Odwykowej w Gda?sku
2000 Szkolenie dla terapeutw pracuj?cych z osobami wsp?uzale?nionymi - PARPA w Warszawie i w Gda?sku 
1998/1999 Studium Terapii Uzale?nie? - Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie 
1997/1998 Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia PTP Warszawa 

 

 
Copyright © 2019 psychoterapia Elżbieta Wieczorek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla 1.5 templates